บ้านรวมเพื่อน เลขที่ 1
- สามารถเข้าห้องพักได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันที่จองเป็นต้นไป เช็คเอาท์ก่อน 12.00 น.
- อาหารเช้า 4 ที่ เสริฟ 7.00 - 10.00 น. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตอนที่เช็คอิน
- ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการรับการจองเมื่อท่านโอนเงินชำระค่าห้องทั้งหมดแล้วเท่านั้น
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง
บ้านรวมเพื่อน เลขที่ 2
- สามารถเข้าห้องพักได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่จองเป็นต้นไป เช็คเอาท์ก่อน 11.00น.
- อาหารเช้า 2 ที่ เสริฟ 7.00 - 10.00 น. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตอนที่เช็คอิน
- ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการรับการจองเมื่อท่านโอนเงินชำระค่าห้องทั้งหมดแล้วเท่านั้น
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง