บ้านไม้หอม เลขที่ 5, 6, 7, 8
- สามารถเข้าห้องพักได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่จองเป็นต้นไป เช็คเอาท์ก่อน 12.00 น.
- อาหารเช้า 2 ที่ เสริฟ 7.00 - 8.00 น. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตอนที่เช็คอิน
- ห้องเบอร์ 5 และ 6 จะมีประตูเชื่อมหากันได้ (Connecting Room) ห้องเบอร์ 7 และ 8 จะมีประตูเชื่อมหากันได้ (Connecting Room)
- ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการรับการจองเมื่อท่านโอนเงินชำระค่าห้องทั้งหมดแล้วเท่านั้น
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง