บ้านเจ้าหญิง เลขที่ 16, 17, 18, 19
- สามารถเข้าห้องพักได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันที่จองเป็นต้นไป เช็คเอาท์ก่อน 12.00 น.
- อาหารเช้า 2 ที่ เสริฟ 7.00 - 10.00 น. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตอนที่เช็คอิน
- ห้องเบอร์ 16 และ 17 มีประตูเชื่อมหากันได้ (Connecting Room) ห้องเบอร์ 18 และ 19 มีประตูเชื่อมหากันได้ (Connecting Room)
- ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการรับการจองเมื่อท่านโอนเงินชำระค่าห้องทั้งหมดแล้วเท่านั้น
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง